{filtertool}

ល.រIDគោត្តនាម-នាមEnglish NameSexNationថ្ងៃខែឆ្នាំកំណើ់តអាយុGradeWeighHigh
01 NA ម៉ក់ និរោជ Mok Nerôch M Khmer 12/10/06 05 KT
02 NA ប៉ន ពេជ្ររ៉ា Pôn Péchra M Khmer 08/17/06 05 KT
03 NA សំណាង ដាវ័ន Samnang Davon M Khmer NA NA KT
04 NA ជា បញ្ញា Chea Panha M Khmer NA NA KT
05 NA ស៊ឹងចាន់ វិប៊ុល Súngchan Víboúl M Khmer NA NA KT
06 NA អាត ឡង់តា Art Lôngta M Khmer NA NA KT
07 NA ម៉ុត តុប Mót Tób M Khmer NA NA KT
08 NA យ៉ីពេជ្រ រតនសម្បត្តិ Yipèch Ratanaksómbath M Khmer NA NA KT
09 NA ជា វឺឌី Chea Veudi F Khmer NA NA KT
10 NA ចិន សុលីដា Chen Sólida F Khmer 11/26/06 06 KT
11 NA ហែម រក្សាធីតាពេជ្រ Hêm Raksathidapèch F Khmer 05/03/06 06 KT
12 NA ចិន ស្រីម៉ៅ Chen Srèímaw F Khmer 06/09/06 06 KT
13 NA លី ស្រីរដ្ឋ Li Srèírath F Khmer NA NA KT
14 NA ហែម វី Hêm Vi F Tompuon NA NA KT
15 NA ចូច ចរិយា Chauch Chakríya F Khmer NA NA KT
16 NA ទូច ចាន់ទ្រា Tauch Chantrea F Khmer NA NA KT
17 NA សែ ចិត្រា Sê Chetra M Tompuon 04/12/08 04 KT
18 620 ហ៊ូ សុវណ្ណ Hau Sóvan M Khmer 03/19/06 06 1 A
19 NA លី ពិនពិន Li Penpen M Khmer 03/05/07 05 1 A
20 NA ជឿន សុខលី Chùen Sókli F Tompuon 06/12/06 05 1 A
21 624 កែវ សោភា Kêo Saophea F Tompuon 09/06/06 05 1 A
22 625 ម៉ក ចាញ Mork Chanh M Prow 09/17/99 12 1 A
23 NA ម៉ក ម៉ាញ Mork Manh M Prow 10/02/03 08 1 A
24 628 វ៉ន ចិន្រ្ទា Von Chentrea F Khmer 11/15/04 07 1 A
25 629 រាប ម៉ារី Rab Mari F Prow 08/28/06 05 1 A
26 632 មាស ទិត្យ Meas Tit M Kreung 07/03/05 06 1 A
27 633 មាស នូរ Meas Nou M Kreung 01/13/04 08 1 A
28 634 លាង ហ្វីហុង Leang Fifaung M Khmer 09/04/06 05 1 A
29 636 គង់ ស្រីពេជ្រ Kong Srèïpech F Khmer 10/27/05 06 1 A
30 637 ធុន រតនៈ Thón Ratanak M Khmer 02/02/04 08 1 A
31 NA ឡេម សុខឡៃ Lếm Soklăï F Khmer 03/04/04 08 1 A
32 NA ឡេម រតនៈ Lếm Ratanak M Khmer 12/20/06 05 1 A
33 NA ខេង ខុន Khếng Khón M Khmer 04/05/06 05 1 A
34 647 សុខ ប៉ោធាង Sok Paotheang M Khmer 06/01/06 05 1 A
35 661 ខន ណាំហេង Khân Nămheang M Khmer 05/22/05 06 1 A
36 649 ជឹម ចាន់រ៉ាត់ Chúm Chânrat F Khmer 08/15/05 06 1 A
37 651 សុំ ស្រីតាង Sóm Srèïtang F Khmer 01/19/06 06 1 A
38 669 នី លីស្រីខួច Ni Lisrèïkhuoch F Lao 05/16/04 07 1 A
39 NA ឯម សុភ័ក្រ Êm Sóphon M Khmer 03/20/06 05 1 A
40 NA សៀន សុធីតា Sîen Sóthida F Khmer 07/04/06 05 1 A
41 659 ត្រម ណាំមិញ Trâm Nămmính F Prow 04/10/00 11 1 A
42 663 ជឿន វិជ្ជា Chùen Víchea M Khmer 03/08/04 08 1 A
43 664 គីម សុដាលីង Kim Sódalin F Khmer 01/10/03 09 1 A
44 NA លី ស្រីពេជ្រ Li Srèí F Khmer 12/15/04 07 1 A
45 667 ឡា វ៉ានីតា La Vanita F Lao 07/06/05 06 1 A
46 668 គង់ ណារ៉ា Koúng Nara M Khmer 01/01/05 07 1 A
47 NA ជឿន ស្រីនុច Chùen Srèínoúch F Khmer 08/22/10 01 1 A
48 679 ធីរ៉េ តានី Thirế Tani M Khmer 06/28/10 01 1 A
49 NA ព្រាងហំប៉ាន Preang Hấmpan M Kreung 08/01/01 10 1 A
50 692 រ៉ាត់សុជាតិ Răt Sócheat M Khmer 04/17/05 06 1 A
51 NA ធិន ពុធ្ធធារត្ន Thín Póthearoth F Tompuon 03/13/03 09 1 A
52 688 ធិនសំណាង Thín Sấmnang M Tompuon 08/07/99 12 1 A
53 NA ពាំងម៉ានី Păng Mani F Prow 11/28/04 07 1 A
54 NA នួនករុណា Nuon Karóna F Khmer 03/26/06 05 1 A
55 NA ហុនណាវី Hón Navi F Prow 04/29/05 06 1 A
56 NA ផែពុតជនី Phê Pótchoni F Prow 01/25/02 10 1 A
57 NA ក្រួចជាន់វាសនា Kruoch Chânveasna M Khmer 11/29/04 07 1 A
58 NA សំណាងដាវន័ Sấmnang Davân M Khmer 08/17/06 05 1 A
59 NA ហៀងសុណារ៉ុង Hîeng Sónaróng M Khmer 04/12/05 06 1 A
60 NA ថាកនីកា Thak Nika F Khmer 08/10/06 05 1 A
61 NA ធីវ៉ាន់នីយ៉ា Thivân Niya F Khmer 10/21/06 05 1 A
62 NA ខុល លីហ្សា Chól Liža F Kreung 10/23/04 07 1 A
63 NA ប៉ុនពេជ្ររ៉ា Pân Péchra M Khmer 05/30/05 06 1 A
64 NA ចាន់ខាំ Chan Khăm M Tompuon 12/08/07 04 1 A
65 NA អាតស្រីអែម Ât Sréí êm F Khmer 10/25/05 06 1 A
66 NA ហៀងធារី Hîeng Theari F Khmer 08/15/05 06 1 A
67 NA ផល្លីណា Phali Na F Khmer NA NA 1 A
68 702 ម៉េងស្រីកែវ Mếng Sréíkê F Khmer NA NA 1 A
69 NA ហៀងសៀងហៃ Hếng Sîenghăï F Khmer NA NA 1 A
70 NA ខនដាវីត Khân Davit M Khmer NA NA 1 A
71 NA រុងធី ម៉ូធេរ Róng Thimouthé M Khmer NA NA 1 A
72 NA អ៊ូគឹមស៊ាន Ou Kúmsean F Khmer NA NA 1 A
73 NA កែវស៊ីត Kêo Sit F Lao NA NA 1 A
74 NA ផែធីញ់ធីញ់ Pê Thinhthinh F Khmer NA NA 1 A
75 NA អាតស្រីអ៊ីម Ât Sréí im F Khmer 05/30/05 06 1 A
76 NA វ៉ុនយ៉ុង Rón Yóng F Prow 02/17/01 11 1 A
77 685 ចាបដាឡាត់ Chab Dalat M Khmer 08/16/04 07 1 A
78 NA ឃិនម៉ូនីកា Khín Maunika F Khmer NA NA 1 A
79 NA ពៅសំហេង Paw Sấmhếng M Khmer NA NA 1 A
80 NA វីរះហស្បត៏ Virăk Hoah M Prow NA NA 1 A
81 713 ទឿនវិនធៀន Tùen Venchîen M Kreung 01/01/04 08 1 A
82 715 គឿន ថារី Kùen Thari F Khmer 07/05/04 07 1 A
83 NA រម៉ាមចិត Romam Chen M Tompuon 09/12/02 09 1 A
84 714 ស៊ឹងម៉ៅ Súng Maw F Kavet 12/09/99 12 1 A
85 709 រម៉ាមហ៊ារ Romam Hea F Tompuon 12/28/97 14 1 A
86 676 នាមខាំកាង Neam Khămkang M Kavet 06/11/02 09 1 A
87 NA ខន ណាំនោង Khân N ămnông M Khmer 05/22/05 06 1 A
88 NA គ្រី ស្រីមុំ Kri Srèímoúm F Khmer 05/31/05 06 1 A
89 NA បូរី ចាន់ទ្រា Baurèí Chantrea F Tompuon 01/28/03 09 1 A
90 NA រម៉ាម លីម Romam Lim F Tompuon 08/19/04 07 1 A
91 NA វ៉ាង ប៊ុនប៊ុត Vang Boúnboút F Lao 08/20/05 06 1 A
92 NA ផែន ណាញ Phên Nanh M Kavet 01/20/01 11 1 A
93 NA ជេស សុធី Chés Sóthi F Khmer NA NA 1 A
94 NA វ៉ា កញ្ជនា Va Kanha F Khmer NA NA 2 A
95 NA តួ សឿង Tau Sùeng M Lao NA NA 2 A
96 NA ក្លូ ចន័្ទទ្រី Klo Chantri M Tompuon NA NA 2 A
97 NA ស្យេន សុធារ៉ា Syén Sótheara M Khmer NA NA 2 A
98 NA លុង ប៊ិច Lóng Bích M Kreung NA NA 2 A
99 NA គង់ ណាវី Kóng Navi M Khmer NA NA 2 A
100 NA ហៀង សុធារ៉ា Hîeng Sótheara M Khmer NA NA 2 A
101 NA ថន ធីវឌ្បនា Thân Thivótna M Khmer NA NA 2 A
102 NA ស៊ីម លីដា Sim Lida F Khmer NA NA 2 A
103 NA ឡូន គី Laun Ki F Lao NA NA 2 A
104 NA ខន ស្រីនិច Khân Srèíních F Khmer NA NA 2 A
105 NA នួន យ៉ូណាស់ Nuon Yaunas M Lao NA NA 2 A
106 NA សាលី សំណាង Sali Sấmnang M Lao NA NA 2 A
107 NA ចន្ទា ចាឡេះ Chantea Chalâh F Kreung NA NA 2 A
108 NA ចេប ប៊ុនស្រីលក្ខណា Chếb Boúnsrèílak F Khmer NA NA 2 A
109 NA សំ ស្រីនាង Sấm Srèíneang F Khmer NA NA 2 A
110 NA ឆង សែ Chhâng Sê M Kreung NA NA 2 A
111 NA ផែន ផាន់ Phên Phan M Khmer NA NA 2 A
112 NA កាំង មួយអ៊ីង Kăng Muoy Ing F Khmer NA NA 2 A
113 NA មឿង សុជាតា Mùeng Sócheata F Khmer NA NA 2 A
114 NA ឆុង ពពែ Chhóng Popê F Kreung NA NA 2 A
115 NA លាវ សម៉ា Leav Sâma F Lao NA NA 2 A
116 NA ថែន ពីស Thên Pis F Kreung NA NA 2 A
117 NA ពោម ស៊ីយី Paom Siyi M Kreung NA NA 2 A
118 NA ព្រឿង ក្រហី Prùeng Krohi F Kreung NA NA 2 A
119 NA សុង លីដា Sóng Lida F Khmer NA NA 2 A
120 NA កោះ សុនិច Kâh Sónech F Khmer NA NA 2 A
121 NA ខុន សុវណ្ណារាជ Khón Sóvanreach F Khmer NA NA 2 A
122 NA ប៊ុត ស្រីម៉ៅ Boún Srèímaw F Lao NA NA 2 A
123 NA ថេន ប៊ុនហូម Thến Boúnhaum M Kreung NA NA 2 A
124 NA ថង សំបូរ Thong Sómbau M Khmer NA NA 2 A NA
125 NA ផាត ផល្លីណា Phat Phâlina M Khmer NA NA 2 A NA
126 NA ប៊ុន លីណា Boún Lina F Khmer NA NA 2 A
127 NA គឺម សុដាលីន Kùm Sódalin F Khmer NA NA 2 A
128 NA ក្រួច ប៊ុនសួង Kruoch Boúnsuong F Lao NA NA 2 A
129 NA សុស សុផារ៉ា Sós Sóphara M Khmer NA NA 2 A
130 NA ចាអ៊ុង ស្រី Chaoúng Srèí F Prow NA NA 2 A
131 NA សេង រម្យនា Sếng Romnea M Khmer NA NA 2 A
132 NA សឿន ស្រីមុំ Sùen Srèímóm F Khmer NA NA 2 A
133 NA សំ អេ្យក Sấm Kyêk F Khmer NA NA 2 A
134 NA លី ដូដូ Li Daudau M Khmer NA NA 2 A
135 NA ឆែម វិសា Chhêm Vísa M Khmer NA NA 2 B
136 NA ខែ រដ្ឋា Khê Rotha M Khmer NA NA 2 B
137 NA ថា នីសា Tha Nisa M Khmer NA NA 2 B
138 NA រិទ្ធ បាវ Ret Bav M Kavet NA NA 2 B
139 NA ទឹម ច័ន្ទសូនីកា Túm Chansaunika F Khmer NA NA 2 B
140 NA ភី ស្រីអីម Phi Srèí ím F Khmer NA NA 2 B
141 NA ថន ពុទ្ទវិច្ឆិកា Thân Póvechheka F Khmer NA NA 2 B
142 NA ឡាយ មករា Lay Makâra M Khmer 10/10/03 08 2 B
143 NA ត្រឹង សុជាតិ Trœng Sócheat M Lao 05/24/04 07 2 B
144 NA នាង ខាំហ្វីន Neang Khămfin F Lao 01/10/04 08 2 B
145 NA សុំ សាវសឹង Soúm Savsúng M Khmer NA NA 2 B
146 NA ថង ស៊ូយ Thâng Souy M Lao 01/01/02 10 2 B
147 NA រឿន ម៉េងលី Rùen Mếngli M Khmer 08/05/04 07 2 B
148 NA វិទ្ធ ថុង Rít Thóng M Khmer 05/09/01 10 2 B
149 NA ឆុន ផល្លា Chhón Phâli M Khmer 01/10/99 13 2 B
150 NA រ៉ាស់ ស៊ុត Ras Soút M Prow 03/20/02 09 2 B
151 NA គង់ សុភ័ក្រនាត Kóng Sóphakneat F Khmer 03/14/03 09 2 B
152 NA ឌី គឹមហាក់ Di Kúmhak M Khmer 12/20/04 07 2 B
153 NA អឿនពុទ្ធា Ùen Póthea M Khmer 12/12/03 08 2 B
154 NA ហាន សាវឌី Hân Savdi F Khmer 09/22/01 10 2 B
155 NA ស៊ី វ៉ាន់នី Si Vanni F Lao 08/04/01 10 2 B
156 NA តឿង សៅ Tùen Saw M Lao 09/10/99 12 2 B
157 NA ថែប យ៉ែ Thêb Yê F Prow 10/06/99 12 2 B
158 NA មឿង សីហមដ្គល Mùeng Sihâmkau M Khmer 08/17/03 08 2 B
159 NA ម៉ឋ ផានិក Moth Phanek M Khmer 07/23/03 08 2 B
160 NA សៀត ភិក Síet Pek M Kavet 06/04/99 12 2 B
161 NA ជឿន តូន Chùen Taun M Kavet 05/01/99 12 2 B
162 NA សុំ វណ្ណដា Sóm Vanda M Khmer NA NA 2 B
163 NA ឡេន សុជាតិ Lến Sócheat M Khmer NA NA 2 B
164 NA ថែន ប៊ុនហូម Thên Boúnhaum M Kavet 05/08/96 15 2 B
165 NA សេកចាន់ណារី Sék Chanari F Khmer 08/04/03 08 3 A  21.5 1.19
166 NA សេកលីលី Sék Lili F Khmer 05/15/03 08 3 A  22.5  1.30.5
167 NA កៀយចន្ធី Kîey Chanthi M Kreung 11/10/97 14 3 A
168 NA លាងគឹមឡុង Leang Kúmlóng M Khmer 01/01/03 09 3 A  25.5  1.27
169 NA អ៊ិតសុជាតា Ít Sócheata F Khmer 10/23/03 08 3 A  24.5  135.5
170 NA លុងសិច Lóng Sích M Kreung 02/04/95 17 3 A
171 NA ពួនសុភិញ Puon Sóphính M Khmer 09/07/00 11 3 A
172 NA អ៊ុកសំណាង Oúk Sómnang M Khmer 10/29/03 08 3 A  22.5  122.5
173 NA ចេបប៊ុនស្រីពៅ Chếb Boúnsrèípow F Khmer 08/09/02 09 3 A
174 NA ជួមវីវា Chuom Viva M Kreung 03/03/01 11 3 A  25  130
ម៉ក់ ភារៈ Mok Phearak M Khmer 05/09/03 9 3A 20.5 120
175 NA ស៊ុនចាន់អូន Soún Chan Aun M Khmer 04/16/04 07 3 A
176 NA រ៉ុងភីលីប Róng Philib M Khmer 06/08/02 09 3 A  25.5 130.5
177 NA ឡេវអាម៉ាន់ Lếv Aman M Prow 03/14/98 14 3 A
178 NA ផាត សុផាន់ Phat Sóphan M Khmer 11/09/99 12 3 A  25  123.5
179 NA លើយទិត្យ Leuy Tít M Kreung 04/16/98 13 3 A
180 NA ឆៃមករា Chhăï Makâra M Khmer 01/28/02 10 3 A
181 NA លាវយ៉ុងឆាន Leav Yóngchhan M Khmer 07/03/03 08 3 A  23.5  124.5
182 NA ម៉មឧភារិទ្ធ Mom Oúphearít M Khmer 10/05/01 10 3 A  26.5  130.5
183 NA យែមលាងហេង Yêm Leangheng M Khmer 08/05/03 08 3 A  22.5  126
184 NA ជីវ័ន្តនីម៉ា Chivon Nima M Khmer 08/02/02 09 3 A
185 NA លីសុមាដា Li Sómada F Khmer 11/09/01 10 3 A
186 NA លៀមពិន Lîem Pín M Kreung 08/01/97 14 3 A
187 NA ថាធីតា Tha Thida F Khmer 12/04/02 09 3 A
188 NA ឡេងសុជា Lếng Sócha M Lao 11/22/01 10 3 A
189 NA ឆឹងសាម៉ន Chhúng Samon M Kreung 03/19/00 12 3 A
190 NA ជូយូតយ្យា Chou Yótyea M Khmer 02/06/03 09 3 A
191 NA ហ៊នថៃគឹម Hean Thăïkúm M Khmer 05/23/03 08 3 A
192 NA ឡាយមុថេ Lay Móthế M Khmer 06/07/99 12 3 A
193 NA ទូចស្រីពេជ្រ Touch Srèípích F Khmer 02/28/03 09 3 A
194 NA កាំងមុយគឹម Kăng Móykúm F Khmer 02/05/03 09 3 A  22.5 128.5
195 NA ខំហ្វុងឡាន Khấm Fónglan F Tompuon 11/19/98 13 3 A  36  145
196 NA វិចក់អូឡា Re Châk Aula M Lao 07/04/00 11 3 A
ថន ព្រិច Thân Prích M Kreung 3A 39.5 150
197 NA ខេង់ បូរិន Khếng Bauren M Khmer 05/03/01 10 4
198 NA កោះ សូម៉ារ៉ា Kâh Saumara F Khmer 07/15/02 09 4  28  136
199 NA ឡាយ រតនះ Lay Ratanak M Khmer 07/10/01 10 4
200 NA នៅ ស្រីពេជ្រ Naw Srèípích F Khmer 05/24/01 10 4
201 NA គន់ ដាវ៉ាត Kong Darat M Khmer 12/28/98 13 4
202 NA ពួន សុភា Puon Sauphea M Khmer 06/03/98 13 4
203 NA សៀង សុនីតា Sîeng Saunita F Khmer 01/01/02 10 4  25.5  131
204 NA គង់ តុលា Kong Taula M Khmer 06/04/00 11 4  30.5  1.40.5
205 NA ម៉ាប់ សុគាបញ្ញា Mab Saukeapanha M Khmer 07/09/02 09 4  26  1.27
206 NA លាវ ខេមរ៉ា Leav Kémra M Lao 05/24/00 11 4  26  1.37
207 NA រ៉ាត សុគន្ធី Rat SauKounthi F Khmer 04/07/02 09 4  22.5  1.29
208 NA បុ៝ន មិនា Boún Mínea F Khmer 03/12/02 10 4
209 NA លឿន សុខឿន Lùen Soùkhùen F Kreung 04/18/03 08 4  22.5  1.26
210 NA ក្មាំង ស្រីនាង Kmăng Srèíneang F Kreung 12/16/00 11 4  25.5  1.35
211 NA មាស ស៊ីថុល Meas Sithoùl M Khmer 12/31/02 09 4
212 NA ម៉ាន វ៉ាន់ថាយ Man Vanthay M Lao 11/12/02 09 4
213 NA ឆុង យែន Chhóng Yên M Kreung 05/04/95 16 4  43.5 1.55.5
214 NA កែ ធីដា Kê Thida F Khmer 08/26/02 09 4  25  1.26
215 NA កែ សុជា Kê Sochea M Khmer 09/09/00 12 4 24.5 1.32.5
216 NA ណាន ស្រីនុច Nan Srèínóch F Khmer 12/01/02 09 4  22.5  1.27.5
217 NA យឿន ធាន Yùen Thean M Kreung 12/01/98 13 4  42.5  1.53.5
218 NA ជន ពិន Coún Pín M Kreung 06/14/97 14 4
219 NA ជូម ប៉ាលី Choum Pali M Kreung 10/10/97 14 4  39.5  1.44.5
220 NA យុង កាចិង Yóng Kacheng F Kreung 12/17/99 12 4  36  1.49
221 NA មឿង សុហេង Mùeng Sóheng M Khmer NA NA 4
222 NA ឈឿន សុជា Chhùen Sóchea M Khmer 12/06/02 09 4
223 NA អន ពន្លឺ Ân Poúnlù M Khmer 06/22/02 09 4
224 NA ចេប ប៊ុនសុំអាត Chếb Boúnsóm Ât M Khmer 09/14/99 12 4
225 NA ជឿន អេនជី Chùen Ânchi F Lao 07/15/02 09 4
226 NA ដូយ ស៊ីឃី Dauy Sikhi F Kreung 12/09/02 09 4  26.5 1.35
227 NA ក្រួច ខាំភួង Kruoch Khămpuong M Lao 07/02/00 11 4
228 NA ស ម៉ៃយ៉ា Sâ Măïya M Lao 02/02/00 12 4
229 NA ជា វិន Chea Vín M Khmer 02/02/00 12 4  31  1.40
230 NA ហៀន ធារិទួ Hîen Thearít M Khmer 06/04/00 11 4
231 NA អោម រ៉ានី Aom Rani F Khmer 12/04/02 09 4  17.5  1.18
232 NA ហ៊ូ ស្រីធា Hou Srèíthea F Khmer 03/20/03 08 4  24.5 1. 28.5
233 NA មឿង សុខហៀង Mùeng Sókhîeng M Khmer NA NA 4
234 NA សូន សារត្ន Saun Sarot F Khmer NA NA 4
235 NA កែវ ស៊ីសុខ Kê Sisókh M Lao 11/15/00 11 4
236 NA សុង វង្សា Sóng Vongsa M Khmer 08/07/01 10 4
237 NA យឺន គឹមសួង Yùn Kúmsuong F Lao 05/24/03 08 4
238 NA វឿង សេងហុង Rùen Sênghóng M Khmer 01/13/00 12 4
239 NA ទីន រតនះ Tin Ratanak F Kreung 01/11/03 09 4
240 NA ប៊ុនធាវី Boún Theavi F Khmer 08/25/97 14 5 A
241 NA សែននៀន Sên Nîen F Kavet 07/19/97 14 5 A
242 NA ជួន បូរី Chuon Borèí F Khmer 07/06/00 11 5 A  31.5 130.5
243 NA ប៊ុន ថាន់អេសាយ Boún Than ếsay M Prow 07/11/01 10 5 A  25.5  130
244 NA យន់ សត្យា Yon Satya M Khmer 07/15/00 11 5 A  36.5  143.5
245 NA ជា ឃាង Chea Kheang M Khmer 04/07/98 13 5 A  33.5 145.5
246 NA ទិន ប៊ុនហាក់ Tín Boúnhak M Khmer 10/22/00 11 5 A  28.5  135.5
247 NA ហង់ ដេវិត Hong Dếvít M Khmer 06/28/01 10 5 A  24  135
248 NA មុត សុធារ៉ា Mót Sótheara M Khmer 02/10/00 12 5 A  23.5  130.5
249 NA ឡាង គន្ធា Lang Kounthea F Prow 05/05/99 12 5 A  32.5  135.5
250 NA នួន ធីតា Nuon Thida F Khmer 07/05/00 11 5 A  36  135
251 NA ហន គីមហាក់ Hón Kimhak F Khmer 05/22/01 10 5 A
252 NA ចាយ មុន្នីរៈ Chay Móniróh' F Khmer 10/01/00 11 5 A
253 NA ភុតវិត Pót Vít F Kavet 09/16/96 15 5 A
254 NA ស៊ុតបេន Soùt Bến F Kavet 09/15/95 16 5 A
255 NA ខាអ៊ីសា Kha Isa F Prow 12/17/97 14 5 A
256 NA អេងរ៉ែម Éng Rêm F Khmer 07/05/97 14 5 A
257 NA កាជុលលីវ Kachól Liv M Kreung 05/15/97 14 5 A  36  1.51.5
258 NA សាមិនហាយឺន Samín Hayùn M Kreung 08/15/98 13 5 A
259 NA គង់ រតនៈ Kóng Ratanak M Khmer 02/28/00 12 5 A  31.5 1.39
26 NA ហ៊ាន ចាន់ធូ Hean Chanthou M Khmer 10/27/99 12 5 A  25.5  130.5
261 NA ឈៀងឈៀវមីញ Chhîeng Chhîevminh M Khmer 05/08/01 10 5 A  24.5  1.31.5
262 NA មាសុរិយា Mea Sóríya F Khmer 06/05/00 11 5 A
263 NA គង់វលក្ខ Kong Vaulak F Khmer 05/22/01 10 5 A  22  1.26
264 NA ជាងថាលីន Cheang Thalin F Khmer 10/11/99 12 5 A
265 NA ចាបដាឡែន Chab Dalên M Khmer 01/26/00 12 5 A
266 NA កាប៉ាល់ត្រលោក Kapal Trolôk M Kreung 07/08/95 16 5 A
267 NA បូរ៉ាឡូញ Baura Launh M Prow 09/09/96 15 5 A
268 NA អ៊ីយ៉ាន់ I Yan F Tompuon 12/09/99 12 5 A  36.5  145.5
269 NA ក្លូរិច Klo Rích M Tompuon 02/22/95 17 5 A  47.5  1.58.5
270 NA ប៊ុន ចាន់ថា Boún Chantha F Prow 10/01/97 14 5 B
271 NA ឡាង សិញ Lang Sính F Prow 03/20/30 81 5 B
272 NA លាវ យុងស៊ីន Leav Yóngsin M Khmer 12/10/00 11 5 B
273 NA ឃេម ស្រីមុំ Khém Srèímóm F Khmer 07/24/21 90 5 B
274 NA អ៊ូ គឹមស្រ៊ុន Ou Kúmsoún M Khmer 08/21/01 10 5 B
275 NA ឈួន ប៊ុនឈឿន Chhuon Boúnchhùen M Khmer 01/31/01 11 5 B
276 NA លាវ គង់សារ Leav Kóngsa M Lao 04/23/99 12 5 B
277 NA យី ពៅរចនា Yi Powrachna F Khmer 02/26/00 12 5 B
278 NA កយ យេត្រូ Kây Yétrau M Tompuon 01/07/02 10 5 B
279 NA ពេល លីណា Phél Lina M Kreung 07/06/00 11 5 B
280 NA សេង សម្បត្តិ Séng Sấmbath M Khmer 12/29/98 13 5 B
281 NA វន អ៊ីពុង Vón Ipoúng F Prow 10/02/97 14 5 B
282 NA ខេង បូរិន Khéng Baurín M Khmer 12/23/99 12 5 B
283 NA ចែម ចាន់ថា Chêm Chantha M Kreung 10/15/93 18 5 B
284 NA សុំ ស្រីពេជ្រ Sóm Srèípích F Khmer 04/27/98 13 5 B
285 NA ឈីវ សុជាតា Chhiv Sócheata F Khmer 09/10/00 11 5 B
286 NA ជ្រឿន ពៅស្រីមី Chrùen Powsrèími F Khmer NA NA 5 B
287 NA រស់ ចាន់សារ៉ាត់ Ruos Chansarat M Khmer 04/07/01 10 5 B
288 NA កាប៉ាល់សុខ Kapal Sók M Kreung 09/24/93 18 6
289 NA ខាំសីហា Khăm Sèíha M Lao 04/21/00 11 6
290 NA គ្រីសុងហ៊ួរ Kri Sónghuo M Khmer 01/09/01 11 6
291 NA ឃេនគិរីបុព្វតា Khén Kiribóbta F Lao 10/07/99 12 6
292 NA ង៉ែមមករា Nhêm Makâra M Kreung 06/13/96 15 6
293 NA ចាបដាលីន Chab Dalin F Khmer 06/07/98 13 6
294 NA ឆាតវីរះបុត្រ Chhat Virăh'bot M Khmer 12/23/00 11 6
295 NA ជាច័ន្ទមករា Chea Chanmakâra M Kreung NA NA 6
296 NA ឈៀវសុជាតា Chhîev Sócheata F Khmer 09/10/00 11 6
297 NA ដូយម៉ាលី Dauy Mali F Prow 06/05/98 13 6
298 NA តាក់ដារ៉ា Tak Dara M Khmer 09/10/00 11 6
299 NA ថងចាន់ដា Thong Chanda M Lao 02/09/01 11 6
300 NA ថារតនា Tha Ratana M Lao 07/01/01 10 6
301 NA សេងសំណាង Sếng Sấmnang M Khmer 04/03/97 14 6
302 NA ប្រុញគឹមសេង Brónh Kúmséng F Khmer NA NA 6
303 NA ម៉ាប់កែវនីតា Mab Kêonita F Khmer 07/16/00 11 6
304 NA ម៉ឹងចេងវេង Múng Chếngvếng M Khmer 09/27/01 10 6
305 NA មាសថៃហ្គើរ Meas Thăïgeu M Lao NA NA 6
306 NA សាយពេញដី Say Pénhdi F Prow 01/05/97 15 6
307 NA សេកសំណាង Sék Sómnang F Khmer 05/30/00 11 6
308 NA សេកលីណា Sék Lina F Khmer 02/11/00 12 6
309 NA ស៊ាតស្រីទូច Seat Srèítouch F Khmer 02/04/02 10 6
310 NA សនស្រីពេជ្រ Sân Srèípich F Khmer 11/11/97 14 6
311 NA សាលីឧស្សាហ៍ Sali Oúsa F Lao 12/09/99 12 6
312 NA ស្រេងមិនា Srếng Mínea F Khmer 03/21/00 11 6
313 NA សូត្រវិចិត្រ Saut Víchet M Lao NA NA 6
314 NA អ៊ុំសុវណ្ណសុខហេង Oúm Sóvansókheng F Khmer 04/28/00 11 6
315 NA អ៊ុកស្រីណេ Oúk Srèíné F Khmer 02/14/00 12 6
316 NA ឯមលាបមុន្នី Êm Leabmóni F Khmer 03/10/00 12 6
317 NA ថែនណូយ Thên Nauy M Kavet 03/05/96 16 6
318 NA ស៊ុតធៀប Soùt Thíeb F Kavet 09/10/99 12 6
319 NA បូរ៉ាឡូញ Baura Launh M Kavet 03/01/96 16 6
320 NA ចយសម្បត្តិ Choy Sâmbath M Kreung 01/05/99 13 6